Sponsoren

Sponsoren

Stichting Velapassion

Velapassion richt zich volledig op de ondersteuning van Dewi Couvert. Met ingang van 2016 behoort Dewi niet meer tot de jeugd en moet zich gaan bewijzen tussen de Olympische zeilers in de Nacra17. Het ultieme doel hiervan is deelname aan de Olympische spelen in 2024. Hiervoor zijn vele trainingsuren nodig en zal er ook veelvuldig in het buitenland gevaren worden. In de wintermaanden als training en het gehele jaar door om wedstrijdervaring op te doen.

Naast haar studie psychologie worden er minimaal 200 dagen per jaar aan watertraining/wedstrijden besteed. Daarnaast bestaat het programma uit een dagelijkse fysieke training.

Om te zorgen dat Dewi zich volledig kan focussen op het zeer volle programma van trainen (op het water en in de sportschool), het varen van (inter-)nationale wedstrijden en haar studie, biedt Velapassion ondersteuning in de vorm van sponsorwerving. Zo wordt het voor Dewi mogelijk om haar zeker niet onrealistische droom in de toekomst uit te laten komen.

Sponsoring

De sponsoren van Dewi Couvert krijgen alle mogelijke faciliteiten om hun uitingen te communiceren, rekening houdende met de beperkingen van de internationale klasse regels. Er vindt een goede wederkerigheid plaats op basis van duidelijk vastgelegde afspraken en doelstellingen tussen Velapassion en de sponsoren om hun communicatiedoelstelling tot stand te kunnen brengen over meerdere jaren.

Velapassion werkt met de sponsoren samen om een goede invulling te geven aan het marketing- en communicatiebeleid. Dit met een duidelijke inspanningsverplichting ten aanzien van de wederkerigheid als dank voor de ondersteuning.

Jaarlijks is een totaalbudget van 30.000 euro nodig. Dit bedrag wordt onderverdeeld over verschillende sponsoren.

Reclame-uitingen:
• Logovermelding op de website
• Logovermelding op de auto (is op alle evenementen aanwezig)
• Naamsvermelding bij uitingen op facebook
• Hoofdsponsor vermelding op de kleding bij een 3-jarig contract

Daarnaast zullen er verslagen gemaakt worden van wedstrijden die worden toegezonden aan de sponsor. Ook bestaat de mogelijkheid om Dewi een voordracht over haar bezigheden te laten houden. Dit waar het past binnen het trainings-/wedstrijdprogramma.

Sterkten:

 • Jonge dynamische zeilster (uitstraling)
 • Duidelijke koers -> doelstelling
 • Oplossings- en klantgericht
 • Exposure voor de onderneming, ambassadeur
 • Internationale ervaring.
 • Duurzame uitstraling.
 • Groen imago
 • Hoge maatschappelijke acceptatie.

Zwakten

 • Zeilsport heeft niet de meeste belangstelling
 • Marktaandeel van de sport (economy of scale)
 • Financiële ondersteuning

Kansen:

 • Duurzaam als thema / Ontwikkelingen op de duurzame markt.
 • Het aanspreken van jeugd.
  • Gezond
  • Bewegen
  • Snelheid
 • Snelheid van de ontwikkeling van de zeilsport
  • Spectaculairder
 • Aandacht van grote merken;
  • Delta Lloyd.
  • Red Bull
  • Audi
  • SAP
 • Aanbieden totaalpakket:
  • Mogelijkheid tot hoofdsponsor

Bedreigingen:

 • Uitval van de sporter door blessure.

Downloads

Download hier mijn sponsorplan: